Pluggrensing av 400 Mtr 110mm kloakkpumpeledning på Hadeland Dette er forebyggende arbeid som passer godt å utføre nå på vinterstid!