Vi sørger for at vannledninger er rene, slik at vannet holdes rent og trygt av helse- miljø og sikkerhetsmessige hensyn.

  • Trykkprøving av vannledninger
  • Trykkprøving av avløpsledninger

Trykk Prøvingsmetoder

Trykkprøving gjennomføres med dagens krav til utstyr. Og NORVAR-VA MILJØBLAD Nr 25. NS- EN 805.