I forbindelse med kontroll av nyanlegg og ved mistanke om forurensede vannledninger så desinfiserer vi.  Her benytter vi egnet automatisk utstyr, og ved hjelp av datateknologi har vi hele tiden full kontroll på klormengden vi opererert med. Etter endt kloring gjennomføres det en restklormåling. Dette for ¨få en indikasjon på hvor mye bundet og fritt klor det er igjen i ledningen. Desinfiseringer utføres etter NORVAR VA-MILJØBLAD Nr 39.