Vi utfører lekkasjesøk for privatpersoner. Oppstår det en lekkasje på en vannledning kan vi komme å hjelpe dere med å finne den. Vi kan bruke mikrofoner/korrelering, marklytting, ventil lytting, gass og ikke minst vår erfaring for å få et best mulig resultat.

Er dere en kommune eller et privat vannverk, som sliter med lekkasjer på deres ledningsnett, kan vi komme å sette ut loggere/mikrofoner i deres vannkummer. De blir logget på natten, slik at det blir lettere for oss å finne lekkasjen på dagtid.

Vi har egne rørleggere og et graveteam som reparerer lekkasjene hvis det skulle være ønskelig.